Belangrijk om te weten over Kempenhaeghe als werkgever


 

Kempenhaeghe biedt een prettige en groene bosrijke werkomgeving. Het werkveld van de het expertisecentrum is dynamisch en altijd uitdagend. ‘Aandacht’ is een van de  kernbegrippen in Kempenhaeghe. Hieronder valt ook een zorgvuldige bejegening en een relatie op basis van vertrouwen en betrouwbaarheid tussen medewerkers en patiënten en cliënten. Aan toekomstige collega's vragen wij daarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) af te geven.

Voor de medewerkers van alle zorgcentra van Kempenhaeghe geldt de CAO Ziekenhuizen. Voor de volledige tekst hiervan, klik hier.  Voor artsen is de AMS-regeling van toepassing.

Verder zijn er goede, aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Collectieve zorgverzekering bij IZZ en CZ
  Jij en je gezinsleden kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van IZZ en CZ. Je profiteert van een hoge netto werkgeversbijdrage en een aantrekkelijke collectiviteitskorting.
 • Eindejaarsuitkering en vakantiegeld
  Je ontvangt in december een eindejaarsuitkering van 8,33%. In mei ontvang je vakantiegeld van 8,33%.
 • Pensioenfonds Zorg & Welzijn
  Je bouwt pensioen op bij deze pensioenverzekeraar voor de sector zorg en welzijn. Kijk voor meer informatie op pensioenfonds Zorg & Welzijn.  
 • Reiskostenvergoeding
  Je krijgt een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer en dienstreizen.
 • Scholing
  Kempenhaeghe biedt je ruimte om jezelf te ontwikkelen via scholing, e-learning, training etc. en vergoedt hiervoor (deels) kosten en tijd.
 • Toeslagen
  Je hebt recht op toeslagen zoals onregelmatigheidstoeslag voor werken in de avond, nacht of in het weekend. Ook is een regeling voor feestdagcompensatie. 
 • Uitruilmogelijkheden van de bruto eindejaarsuitkering
  Je reiskostenvergoeding kan verschillen met de reiskostenvergoeding die je op grond van de fiscale wetgeving zou mogen ontvangen. Hierdoor kan fiscaal onbenutte ruimte ontstaan. Kempenhaeghe stelt je in de gelegenheid om, aan het einde van elk jaar, (een deel van) je bruto-eindejaarsuitkering uit te ruilen tegen deze nog niet benutte fiscale ruimte. Dit biedt je een fiscaal voordeel.
 • Vakantie/verlof-uren en Persoonlijk levensfasebudget (PLB)
  Bij een voltijds dienstverband krijg je 144 vakantie/verlof-uren en 57 zogenoemde PLB-uren per jaar. PLB-uren bieden je de mogelijkheid om duurzaam inzetbaar te blijven. Bijvoorbeeld om tijdig rust te nemen als je daaraan behoefte hebt, een opleiding te volgen of om in te zetten wanneer jouw privé-situatie hierom vraagt.
 • Werkkostenregeling
  Kempenhaeghe heeft een fiscale ruimte te benutten die medewerkers die onder de CAO Ziekenhuizen vallen, financieel voordeel kan bieden. Per jaar kan een bepaald bedrag worden uitgeruild van brutoloon naar nettoloon. Medewerker kunnen hiervan bijvoorbeeld bij de aankoop een (elektrische) fiets of laptop gebruikmaken (tot een maximum bedrag).

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met het HR-Servicebureau via e-mail secretariaatP&O@kempenhaeghe.nl of
telefoon (040) 227 92 75.
 


 

Vragen over werken bij Kempenhaeghe?

Neem contact op met ons Recruitment team.

 werkenbij@kempenhaeghe.nl
 +31 (0)6-511 423 79


 

Geen vacature missen?

Blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures.
 
 Stel een 
Job alert in

 www.werkenbijkempenhaeghe.nl
  
route naar Kempenhaeghe